Dne 28. prosince krátce po 17. hodině se konal koncert VESELME SE VŠICHNI NYNÍ. Nejprve zahrála a zazpívala skupina z Líbeznic za doprovodu klavíru ukázky z děl J. Ryby a A. Michny. Vánoční povídání o adventu se ujal farář Pavel Kuneš. Ke konci přišly na řadu očekávané koledy, které si posluchači v sále společně zazpívali. K tomu zahrál P. Kuneš na dudy.
 

  Zde je výběr z  fotografií pořízený  z této akce  J. P. 

  

 

vytvořil  J. Půlpán  8.1. 2010