Vernisáže výstavy pánů Radoslava Koláře - nerostné kameny a Jaroslava Lenka - fotografie byly zahájeny majitelem klubu J. Půlpánem dnem 13.3. krátce po 16. hodině. Po proslovu majitele J.Půlpána zahrál na hoboj Dominik Bunc z Hovorčovic. Pak stručně promluvil R. Kolář o své sbírce nerostných kamenů. Následovala krátká prohlídka kamenů i v přízemním sále, kde mohli vidět návštěvníci ještě jednu expozici - sbírku přes 50ks nerostných kamenů ,,za oknem" na balkonu.
  Expozice fotografií Jaroslava Lenka je umístěna na stěnách schodiště a převážná část v dolním sále. 
  Po krátkém přesunu návštěvníků do ,,koncertního" sálu, zahrály na kytary společně Kateřina Čuříková a Jolana Heřmanová ze ZUŠ Čakovic (Ctibor Süsser: Koprolit Křišťál, Jorge Cardoso: Milonga). Po vystoupení účinkujících bylo připraveno pohoštění pro návštěvníky a přípitek k zahájení Výstavy.
  "Za pěknou atmosféru vernisáže děkujeme oběma vystavovatelům a hudebnímu doprovodu D. Bunce, K. Čuříkové a J. Heřmanové ze ZUŠ Čakovice."

Na výstavě můžete spatřit: nerostné kameny sbírky R. Koláře: achát, ametyst, citrín, chalcedonit, karneol, morion, růženín, záhněda.
Přes 30 kusů fotografií J. Lenka: tématu zátiší, rostlin, lidí a dalších žánrů.  
Obě výstavy potrvají nejméně do 8. dubna 2004 prodlouženo do 30.4.!!
Vstupné je dobrovolné

Zde je výběr fotografií z vernisáže od autorů Jiřího Půlpána a Pavla Zímy. 

 proslov p. Půlpána k zahájení vernisáže výstavy

Dominik Bunc zahrál k vernisáži nerostných kamenů na hoboj
 

proslov sběratele Radoslava Koláře

k vernisáži fotografie J. Lenka zahráli K. Čuříková a J. Heřmanová
autor výstavy fotografií Jaroslav Lenk

 

 

 

vytvořil  J. Půlpán  7.4. 2010