Vernisáž výstavy  Orbis pictus - realita a fikce pana  Roberta a Zdeňka Fitznerovi proběhla dne 5. října 2010. Zahájení vernisáže se ujal samotný vystavovatel Robert Fitzner, který pověděl krátce o vystavovaných obrazech. Sám maloval převážně křídou a  jeho dědeček maloval   obrazy z Prahy akvarelem.  Doprovodným programem bylo vystoupení dole v sále P+ I Fit (kytara, zpěv) a následné krátké autorské čtení vystavovatele Roberta Fitznera. Výstava je umístěna na stěnách sálu a na schodech, které vedou dolu do sálu.
Najděte  zde kolem 30 obrazů, výstava potrvá ještě na konce listopadu.
 

Zde je výběr z fotografií pořízených z vernisáže akce J. Půlpánem.     

 

 

Upoutávka k výstavě obrazů

malujeme si pro potěšení

 

Robert Fitzner

 

Zdeněk Fitzner
(1903-1969)

   

 

Orbis pictus-realia a fikce

Zdeněk Fitzner
Původem ze středočeské Čáslavi.
Důstojník prvorepublikové armády,stavitel a projektant pevnostních pásem, stavěných na obranu republiky v pohraničních oblastech, po válce odešel z armády a věnoval se práci v útvaru architektura města Prahy.
Životním stylem tak trochu bohém, který byl ozdobou každé společnosti, miloval Malou Stranu a její hospůdky. Velký sběratel anegdot a pražských průpovídek, pro pobavení hrál na housle a především maloval. Jeho obrázky v detailech zachycují Prahu a její zákoutí, i místa, kam rád jezdil. Ať již to byly krkonoše, Lišná nebo Jizerské hory.
Zemřel záhy v roce 1969

 

Robert Fitzner
Robert je nesmírně činorodý člověk a to jak v běžném životě, tak i v práci, od malička zkoušel snad všechny sporty,později se pak začal věnovat i hudbě a malování. Zatímco u sportů a hudby dlouho nevydržel, malování ho provází již dlouhou dobu.
V jeho obrazech se odráží jeho nálady - smutek, radost, špatná i dobrá nálada. Kdo ho zná, ví o čem mluvím. Kdo se podívá na jeho obrázky, pozná, kdy je maloval. Mě a našim přátelům se obrazy líbí.
 

 

 

vytvořil  J. Půlpán  8.11. 20100